Vlarema Sorteer richtlijnen

OPGELET: Verplichte sortering wordt uitgebreid!

Sinds 1 januari 2021 verplicht de Vlaamse overheid bedrijven nog meer aan de bron te sorteren. 
Naast de reeds bestaande 21 verplicht afzonderlijk in te zamelen afvalstromen, komen er nu nog 3 afvalstromen bij:

22. Keukenafval en etensresten (swill)
23. Matrassen
24. Levensmiddelenafval (verpakte voedingsmiddelen)

Ontdek hier hoe u deze afvalstromen apart kan inzamelen.

Elk Vlaams bedrijf is dus verplicht om de volgende 24 stromen afzonderlijk in te zamelen van het restafval:

1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
2. Glas
3. Papier en karton
4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
5. Groenafval
6. Textiel
7. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
8. Banden
9. Puin
10. Afgewerkte olie, zoals motorolie
11. Gevaarlijke afvalstoffen, zoals chemicaliën, PCB-houdende apparaten…
12. Asbest
13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zoals oude koelkasten, diepvriezers…
14. Landbouwfolie
15. Batterijen en accu’s
16. Pmd
17. Hout
18. Metaal
19. Recycleerbare harde kunststoffen
20. Geëxpandeerd polystyreen (EPS, isomo, piepschuim)
21. Folies
22. Keukenafval en etensresten (swill)
23. Matrassen
24. Levensmiddelenafval (verpakte voedingsmiddelen)

De inspectiediensten zullen er nauw op toezien dat de richtlijnen voor sortering correct worden toegepast. Dit zowel door de bedrijven waar het afval ontstaat, als door de bedrijven die het afval inzamelen.
Het is dus onze gedeelde verantwoordelijkheid om de gescheiden afvalinzameling correct te organiseren.

Wil u weten tot welke afvalstromen uw afval materialen precies behoren, neem dan een kijkje op onze handige sorteerwijzers. 
Voor specifieke vragen rond uw recycleerbare afvalsoorten kan u steeds contact met ons opnemen. 
Stel je vraag