PlastiCity

Europees project rond recycleren van plastics

GRCT werkt mee aan een innovatief Europees project rond het recycleren van plastics. Wij zijn hiervoor geselecteerd om wille van onze vooruitstrevende organisatie van de inzameling en uitsortering van plastic soorten.
Binnen dit project worden verschillende mogelijkheden voor de selectieve inzameling, transport en recyclage van plastic soorten uitgetest binnen verschillende regio's in Europa. www.PlastiCityProject.eu
Het project zal ons ongetwijfeld boeiende nieuwe inzichten opleveren in het recycleren van plastics waar ook onze klanten van mee kunnen profiteren.

Benut uw bedrijf nog niet alle mogelijkheden van het selectief inzamelen van recycleerbare plastics? Contacteer ons dan, we werken het graag voor u uit!