Gevaarlijk Afval

GRCT is vergund in Vlaanderen, Brussel en Wallonië voor de inzameling van gevaarlijk afval. We beschikken daarvoor over aangepaste ADR voertuigen en specifiek opgeleid personeel
Op onze vergunde site in Herenthout kan u ook gevaarlijk afval zelf aanleveren. Voor elke ophaling en aanlevering van gevaarlijk afval bezorgen wij u een verwerkingscerticaat.

GRCT heeft intussen een ruime ervaring opgebouwd in gevaarlijk afval en die delen we graag met u.
Heeft u vragen over gevaarlijk afval, dan sturen we graag vrijblijvend één van onze deskundigen langs.

Van KGA voor kleine- en middelgrote bedrijven tot totaal oplossingen voor grote bedrijven

 • Asbest
 • Oliefilters  -  Afvalolie  -  Remvloeistof  -  Koelvloeistof
 • Verf  -  Thinners (hoog calorische solventen)  -  Bitumen en koolwaterstoffen
 • Spuitbussen  -  brandblussers
 • Afvalwaters  -  Centrifugeslib  -  Spoelwaters
 • Labo chemicaliën - (an)organische zuren en basen
 • Lege verpakkingen en opruimafval van gevaarlijke producten
 • Filterkoeken
 • TL/Son - Sox lampen
 • ...
Contacteer ons voor advies of verwerkingstarieven.

Voor deze afvalsoorten voorzien wij aangepaste containers en recipiënten

 • Metalen en kunststof vaten (200L - 60L - 20L)
 • Plastibac 650L -  ASP  800L (UN gekeurd)
 • Multiboxen  -  TL-boxen
 • Rolcontainers  -   Afzetcontainers 
 • Slibcontainers  -  Lekdichte containers
 • ...

Onze recipïenten voor gevaarlijk afval