Sorteer richtlijnen

keukenafval verplicht apart inzamelen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 verplicht de overheid ons om keukenafval en (verpakte) etensresten gescheiden
 in te zamelen.

VOOR WIE GELDT DEZE VERPLICHTING

-  Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag

- Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen

- Cateringbedrijven

- Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen

-  Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden

-  Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden

-  Penitentiaire inrichtingen

-  Supermarkten en hypermarkten

-  Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers


Vanaf 2024 zal deze verplichting naar alle bedrijven uitgebreid worden.


WELKE OPLOSSING KUNNEN WE U VOORSTELLEN

 

 

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via info@grct.be of 014/255 015.

Sorteerverplichting voor Vlaamse bedrijven

De Vlaamse overheid verplicht bedrijven om nog meer te sorteren. Wat betekent dit concreet voor u?  
Vanaf 1 juni 2018 moeten ook plastic folies, harde plastics en EPS (piepschuim) gescheiden ingezameld worden.
De overheid verplicht daarmee elk Vlaams bedrijf om de volgende 21 stromen afzonderlijk in te zamelen van het restafval:

1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
2. Glas
3. Papier en karton
4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
5. Groenafval
6. Textiel
7. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
8. Banden
9. Puin
10. Afgewerkte olie, zoals motorolie
11. Gevaarlijke afvalstoffen, zoals chemicaliën, PCB-houdende apparaten…
12. Asbest
13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zoals oude koelkasten, diepvriezers…
14. Landbouwfolie
15. Batterijen en accu’s
16. Pmd
17. Hout
18. Metaal
19. Recycleerbare harde kunststoffen
20. Geëxpandeerd polystyreen (EPS, isomo, piepschuim)
21. Folies

De inspectiediensten zullen er nauw op toezien dat de richtlijnen voor sortering correct worden toegepast. Dit zowel door de bedrijven waar het afval ontstaat, als door de bedrijven die het afval inzamelen.
Het is dus onze gedeelde verantwoordelijkheid om de gescheiden afvalinzameling correct te organiseren.

Wil u weten tot welke afvalstromen uw afval materialen precies behoren, neem dan een kijkje op onze handige sorteerwijzers. 
Voor specifieke vragen rond uw recycleerbare afvalsoorten kan u steeds contact met ons opnemen. 
Stel je vraag